Termín konání tábora: 28. 6. - 11. 7. 2003

Hlavní vedoucí:  Slávek
Zástupce hl. ved.:  Irena
Zdravotník:  Štìpánka

1. oddíl:  vedoucí Roman
2. oddíl:  vedoucí Irena
3. oddíl:  vedoucí Radek praktikant Honza
4. oddíl:  vedoucí Petra praktikant Eva
5. oddíl:  vedoucí Janina praktikant Ondra
6. oddíl:  vedoucí Jana praktikant Andrea
7. oddíl:  vedoucí Majka praktikant Katka