Termín konání tábora: 29. 6. - 12. 7. 2002

Hlavní vedoucí:  Slávek
Zástupce hl. ved.:  Irena
Zdravotník:  Štìpánka

1. oddíl:  vedoucí Roman
2. oddíl:  vedoucí Irena
3. oddíl:  vedoucí Petr
4. oddíl:  vedoucí Lucka
5. oddíl:  vedoucí Vláïa
6. oddíl:  vedoucí Katka
7. oddíl:  vedoucí Filip praktikant Ondra
8. oddíl:  vedoucí Petra praktikant Petra (Karkulka)
9. oddíl:  vedoucí Zdeòka praktikant Andrea
10. oddíl:  vedoucí Radek praktikant Jana
11. oddíl:  vedoucí Mirka praktikant Katka
12. oddíl:  vedoucí Majka praktikant Eva