Termín konání tábora: 30. 6. - 13. 7. 2001

Hlavní vedoucí:  Slávek
Zástupce hl. ved.:  Irena
Zdravotník:  Zdena
Sporák, vedoucí:  David

1. oddíl:  vedoucí Roman
2. oddíl:  vedoucí Irena
3. oddíl:  vedoucí Vláïa praktikant Martin
4. oddíl:  vedoucí Janina praktikant Jana
5. oddíl:  vedoucí Lukᚠpraktikant Ondra
6. oddíl:  vedoucí Jana praktikant Petra
7. oddíl:  vedoucí Filip praktikant Katka
8. oddíl:  vedoucí Petra praktikant Petra (Karkulka)
9. oddíl:  vedoucí Zdeòka praktikant Andrea
10. oddíl:  vedoucí Majka praktikant Eva