Termín konání tábora: 1. 7. - 14. 7. 2000

Hlavní vedoucí:  Slávek
Zástupce hl. ved.:  Irena
Zdravotník:  Zdena
Sporák, vedoucí:  David

1. oddíl:  vedoucí Roman
2. oddíl:  vedoucí Irena
3. oddíl:  vedoucí Martin
4. oddíl:  vedoucí Lucka
5. oddíl:  vedoucí Martin praktikant Lenka
6. oddíl:  vedoucí Katka praktikant Janina
7. oddíl:  vedoucí Filip praktikant Ondra
8. oddíl:  vedoucí Lukᚠpraktikant Anièka
9. oddíl:  vedoucí Mirka praktikant Jana
10. oddíl:  vedoucí Majka praktikant Eva
11. oddíl:  vedoucí Štìpánka